سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

ساده باشد!
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سودایی ، ساده باشد!

ساده باشد. دم دستی. پیش چشم تو باشد.چند روز بگردی و همه ی گزینه های به نظر ممکن را امتحان کنی. بالا بروی، پایین بیایی. طبق معمول پیچیده فکر کنی. معادله چند مجهولی شود و ...

مرسی مانی!