سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

بی‌عشق وجود خوب و موزون نشود
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: بی‌عشق نشاط و طرب افزون نشود

 

 

یک دنیا حرف ناگفته ماند و برگشتیم ...

 

 

 

+ سفر و بسیاری از آدم هاش مرا به این فکرها انداخت که چطور آدم ها آگاهانه یا نا آگاهانه جفاکار می شوند؟ ... دعا می کنم، مبادا روزی همرنگ جماعتی باشم که هر روز و هر شب دم از عشق می زنند و هنوز مظلومانه شهید می کنند...