سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

 
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: دست های لجباز از ویروس ها اسقبال کرده اند

لعنت به همه ی خروس های بی محل که ویروس ها را در وجود نازنین آدمی بد فرم قبراق می کنند...