سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

آدم بزرگ ها - دو
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: سودایی

گاهی هر چه از کنترل خشم، گذشت و بخشش می دانیم را با بلاهت، کنار می گذاریم و می شویم آدم بزرگ های بی فکر، سخت، بی انعطاف و بی رحمممم ...


دلخـــورم. با همه ی احساسم انگار! از حرف نسنجیده ی تو رنجیده ام. رنجشم به قــدری است که عــذر خواهی ها را حتــی نمی خواهم که بشنوم.

و میان همه ی حرف هایی که رد و بدل می شود من هم نسنجیده حرف می زنم و حالا دلخوری. عذر خواهی های من و نشنیدن تو...

دوری باطل و مغرورانه!

 

 

+ و خدای رحمان و رحیم خیلی زود آدمی را آگاه می کند از جهل... خدای من! هـر لحظـه و همیشـه تو را شکــر :*