سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

جایی حتی... !
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سودایی

این روزها به اسباب کشی فکر می کنم. به جایی حتی بی نام و نشان تر از این سودایی. جایی شاید خیلی نزدیک، شاید هم دور. کسی چه می داند؟ البته لطفش به این است که خودم هم هنوز خوب نمی دانم. جایی که اگر تو هم از سر اتفاق آمدی، نفهمی منم. همان منی که فکر می کنی بیشتر از من می شناسی. البته همه اش برای تو نیست. برای آدم های شبیه تو هم هست ... و بیشتر و پیشتر از همه برای خودم!