سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

وقتی آخرین روزنه هم...
ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سودایی

هسته ی سیب گلویم

-بغضم- را

قورت می دهم

زیر سرمای لعنتی این دستگاه تهویه ی کیفیت بالا

 

 امواج غم

در سکوت این اتاق

میان روزنه ی دیدم

متمرکز

لانه می کنند


سلول های سر سبابه ام

 ظریف می لرزند

خلاصی ماشه را

می نوازند

ساچمه های سربی

بیگناه،

گمراه،

 حیران

می شوند

 

  دَهِ [i] فریب خورده ی سیـبل

نمی فهمد

حتی چشمان اشک- تار شده هم

نمی توانند...

ده فریب خورده ی سیـبل

نمی فهمد

وقتی

آخرین روزنه هم ...

 [i] امتیاز 10 نقطه ی مرکز سیـبل.