سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

حال در آینده!
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سودایی ، سطحی نویسی

چه وحشتناک است حال آدمی که تلاش می کند که یاد بگیرد در حال زندگی کند و آخرش بفهمد این بار ترس از یاد نگرفتن حالش را ضایع کرده است... او (هراس آلود) نمی داند در آینده آیا می تواند یاد بگیرد در حال زندگی کند...