سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

فراموشی و خاموشی!
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سودایی

نوشته، اعتراف می کنم، فراموش کرده ام. شرمنده!

نمی نویسم دشمنت شرمنده ...