سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

 
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: افراد دارای معلولیت

ویترین ها! آخ امان از این ویترین دارها!

رضایت نمی دهند، سالی یک بار، حتی یک روز، مثلا همین سوم دسامبر -همان آذر خودمان- این خاکی را که به چیز،میز های داخل ویترین شان نشسته، با یک دستمال نم دار پاک کنند... نکنند، خاک هم خوب است. اصلاً خاک اصیل است. خاک انسان ساز است. مگر نه این که از خاکیم و به خاک می رویم؟ حالا بگذار آن ها با خاک هم مثلا سود ببرند.

 

به آسمان گمراه مان می کنند که در زمین سراغ صراط مستقیم را نگیریم و آن وقت در دل تاریکی شب والضالین ها را می کشند.

خداوندا بزرگی ات را شکر که درهای توبه را برای ما و حتی آن ها! باز گذاشته ای...