سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

رنگ ها و لکه ها
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سودایی ، سطحی نویسی

گاهی فارغ از طعم و دم شدن و این حرف ها، چه اثری دارند، لحظه ی اول بر آب، تی.بگ ها!

من عشق اون لحظه اول رو دارم، از بچگی تا حالا یکی از هیجان های گاه بی گاهم زل زدن به همین پخش شدن رنگ در آب است. البته چه شاهکارها که نزدم در این باب و چه توبیخ ها که نشدم به خاطر لکه ها!