سودایـــی

کار جهان جز بر مدار آرزو نیست

بای. دیفالت
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: سطحی نویسی ، نمایش های الکی

یک تماس داخله گرفتیم، یک سوال کوتاه بپرسیم.

مسوول دفتر پر انرژی، گوشی را بر نداشته، با صدای رسا، می گوید: «جانم حاج آقا؟ بفرمایید!»

این جا بای. دیفالت، با Caller ID هم، همه منتظر حاج آقا ها هستند!