چهارده سالگی (1) – باید دچار باشی

باید دچار معلولیت باشی یا عزیزی داشته باشی که دچار باشد تا درک کنی زندگی چقدر گاهی سخت می شود.

نمی خواهم بحث به سوی رمانتیسم، ناله و شکایت پیش رود که؛ پروردگارا! این چه سرنوشتی است و ...

حرف من ساده است: زندگی با معلولیت در کشوری که دغدغه ی پذیرش این پدیده را ندارد، توان فرساست.

این جمله را مسوولان امر اگر بخوانند، می گویند: «نویسنده پرتوقع است، احساسی است یا شعور ندارد و یا غرض ورزی و سیاه نمایی می کند! ...چه کار باید می کردیم که نکردیم؟! سازمان عریض و طویل بهزیستیِ ما، مدام در حال خدمت رسانی به معلولان است، مسوولان هم که نگاه پرمهری دارند و ...»

/ 0 نظر / 12 بازدید