چاه

چاه هم از شرمندگی سکوت کرد...

 

+ آب نه مرهمی بر دردهای تو شد و نه درمانی بر عطش فرزندانت...

/ 1 نظر / 28 بازدید
m

[تایید][لبخند]