...

دلم گرفته از این همه اتفاق هایی که آنی غم را به وجودت می ریزند.  هر روز چیزی در تو خالی می شود. این روزها، روزهای روشنی نیستند، انگار...

/ 4 نظر / 16 بازدید
رها

امان از این روزگار ، امان...

گیسو

امید که هرگز خالی نمی شه ....

لبحند زندگی

اگر زندگی را در مشت بگیریم ،لذتش را در قلب احساس می کنیم اگر زندگی مارا در مشتش بگیرد،احساس خرد شدن و له شدگی می کنیم پس باید بتوانیم مشت خودرا به اندازه زندگی بزرگ و قوی کنیم . سربزن

م.ا

ای بابا! شما که همین چند نوشته قبل نوشتی خوش به حال روزگار. ما رو باش که داشتیم آبجی ففری تون رو حواله میدادیم به شما!؟ [ناراحت] از این حرفها گذشته، اینروزها هم می گذره. همچنان امید رو حفظ کنیم و آرزوهای خوب برای هم داشته باشیم که: جهان جز بر مدار آرزو نیست حالا آرزو میخواد بره کشکشو بسابه یا هر چیز دیگه!