هنوز از اتاق همینگوی بوی باروت میاد

هنوز هم 
ادکلن مرلین مونرو نیمه تمام مانده

و پیرزنان به وقت گذشتن از کف آخرین اتاق
مایاکوفسکی دامن خود را جمع می کنند

یکی می آید به زور

یکی می رود به انتخاب

زنده یاد حسین پناهی   

/ 0 نظر / 10 بازدید