روزی؟

- از خودم می ترسم.

این روزها اتفاق های زیادی افتاده. این روزها در من اتفاق های زیادی افتاده...

قبلن ترها به نظرم بهتر بودم. جسارت بیشتری در خراب کردن داشتم. اما مدتی است این سوال مدام کامم را تلخ می کند! قاطی آدم بزرگ ها شده ای؟

 

- چقدر خوب که آدم معمولی هستم و لازم نیست برای زندگی آدم ها حکم صادر کنم.

این عکس در گالری و اشک های حلقه بسته ی دیروز در چشمان آن مرد که حالا در خیابان ها با موتور کار می کند رها نمی کند گلویم را...

 

+ کوله بارش در این عکس و آن کارتن مقوایی جمع شده بود.

روزی هزار بار رئیس ها، کارمندها را اخراج می کنند یا به قول خودشان تعدیل نیرو! و نهایتش این است که می گویند: "البته روزی دست خداست" ولی قسمت تلخ قضیه به نظرم وقتی است که می فهمی از شش ماه پیش بی صدا برنامه ریخته اند تا آن فرد مورد نظرشان را که توانمندی برتری هم ندارد را ...

/ 0 نظر / 71 بازدید