خواب و بیدار

این روزها خواب و بیدارم... سرشار از هوای بهارم.

این روزها، روزهای بد و خوبی ست انگار. گاهی در آسمان و گاهی روی زمینم.

زندگی هر روز دو روی سکه اش را نشانم می دهد... گریه و خنده در هم پیچیده اند.

 

رها می شوم از ارتفاعی و درست همان لحظه که چشم هام را بسته ام و تسلیم شدن را پذیرفته ام، نرسیده به زمین، به فاصله ی مویی، دستم را می گیرد و هر لحظه بیدار می شوم...

 

 

+ شکر که دو روی سکه را نشانم می دهد!

/ 1 نظر / 17 بازدید
پریسا

همه چیز دو رو دارند مهم توان دیدن هر دو رو است