هیچ وقت فکر نمی کردم انگشت بغلی شست پا انقدر مهم باشد...

دیشب با مامان با هم افتادیم... در یک لحظه و نفهمیدیم چه شد!

انگشت مذکور خیلی درد می کند. بدجوری اختلال به بار آورده، مشکوک شده و ذهنم هر چی در ظرف مزخرفات را می بندد باز از یک جایی این خیالات بیرون می ریزند، نگرانی ها بال و پر می گیرند و دور سرم پرواز می کنند...

/ 2 نظر / 18 بازدید
سهیلا

عزیزم نمیتونم برات کامنت بذارم. چن دفه اومدم نشده