از وقتی چشم باز کرده ام، گفته اند که قرار است بیایی و همه ی خوبی ها را قسمت کنی...


آقای مهربان!

فقط بدانید، پیش از تقسیم خوبی ها، این روزها خوبی و بدی چنان به هم آمیخته که ظاهر و باطن مان را گم کرده ایم...


/ 0 نظر / 30 بازدید