بغض های لعنتی

بغض چیز بدی ست خیلی وقت ها...

وقت هایی که ته دلت را غم ها فشار می دهند. وقت هایی که حس می کنی گلویت باد کرده و چشمهایت به مرز تر شدن و نشدن رسیده اند و دلت می خواهد کنجی داشته باشی و نداری ...

این بغض لعنتی چه می کند با تو وقتی خالی می شوی از همه چیز... دستت آن قدر ناتوان است که از یاری عزیزترین ها باز می مانی و تنها دارایی ت بغض می شود و بغض...

/ 2 نظر / 20 بازدید
رها

:( یه وقتایی گریه یواشکی خوبه. حتی زیر پتو.

آذرمی دخت

[ناراحت] اگه بغضت و خالی نکنی ممکنه یه جایی فوران کنه