بستر سازی

چشـم انداز و مـأموریت سازمانـی: ازدواج، انواع ازدواج. ازدواج دائم، ازدواج موقت... در صورت طلاق، باز هم ازدواج. ازدواج

 ارزش های اخلاقی، صرفن: النکاح و سنتی

روش اجرا: بستر سازی را وا می گذاریم به نجارها.

 ...

 

وقتی فرهنگ و کار فرهنگی، لب طاقچه و زاد و ولد بدون هیچ بستری اولویت باشد، ازدواج و طلاق هم وزارت می خواهد.

به سرعت برق و باد، سه سوت، وزارت خانه درهم می کنند، جدا می کنند. بنـا می کنند.

همین کارهای زیر بنّــــایی است که مشکلات را ریشه کن خواهند کرد.

این طور دلسوزان تصمیم گیرنده ای هستند...

/ 2 نظر / 20 بازدید
نیکی

تاسف آوره. این تنها چیزیه که میتونم بگم...

رها

رئیس روساش هم باید از خاله خانباجی های فامیل انتخاب بشن لابد :))