رنگ ها و لکه ها

گاهی فارغ از طعم و دم شدن و این حرف ها، چه اثری دارند، لحظه ی اول بر آب، تی.بگ ها!

من عشق اون لحظه اول رو دارم، از بچگی تا حالا یکی از هیجان های گاه بی گاهم زل زدن به همین پخش شدن رنگ در آب است. البته چه شاهکارها که نزدم در این باب و چه توبیخ ها که نشدم به خاطر لکه ها!

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
رها

ای وایییییییی چه علاقه ی مشترکی! منم دوست دارم این پخش و پلا شدن خل خلانه ی رنگها رو :)