آی غم های پایدار و دیرینه!

آی غم های پایدار و دیرینه!

دلم می خواهد بی وقفه، آن قدر روزها را به شب ها بدوزم که چشم هایم فرصت نداشته باشند، حتی لبی تر کنند!

دلم خستگی و خواب می خواهد...

/ 1 نظر / 21 بازدید
رها

دهه ! ما تازه اومدیم شیرینی بخوررررریما :))