لیوان و گلدون - یک

نمی دونم ته چایی ریختن پای گلدونا براشون چقدر براشون ضرر داره یا نداره! تو اداره ی ما هشتاد درصد آدما اینکارو می کنن... البته حال گلدونامون م  خوبه. من جایی ندارم برای شستن لیوانم. آخه هر کسی خودش باید لیوانشو بشوره. منم دوس دارم خودم...

با این ویلچرم می تونم.

 یعنی این طوری که به زور ته چایی یخ کرده رو قورت بدم که رو لباسم نریزه، بعدش بذارمش رو پام. یه جور یواشکی یه کم بین پاهم که نیفته. بعدش می رم دم دستگاه آب. با آب داغش تهش می شورم بعد می رم دم سطل بغلش که پر از لیوان یه بار مصرفه و آبو خالی می کنم اونجا. اینطوری فردا صُبا لازم نیست لیوانمو (که از تهش خیلی خیلی بدم میاد و خجالت آور شده ازچایی بعد از ظهر دیروز) بابام یا آقای همکار بشورن.

/ 2 نظر / 11 بازدید
ففری

نکنه گلاتون مصنوعی هستن؟[خوشمزه]

هاجر

خاک به سرم منم می ریختم تو گلدونا:))))