شده ام روح سرگردان...

یک وقت هایی در روز کلافه ام. در خودم نمی گنجــــــم. نمی گنجم؟ واژه ی درست چیست؟ نمی دانم!

دلم می خواهد بایستم یا بدوم و بروم...

/ 0 نظر / 46 بازدید