از خودم گله دارم

گوش هنوز در دست تعمیر است، باید دندان پزشک را ببینم. از خودم گله دارم.

- هی خودم! حواست به جیب هست؟!

 

+خدایا دماغم را نگه دار و عینک را به چشمانم باز نگردان! آمین.

/ 1 نظر / 32 بازدید
رها

من صحبت کردم با کائنات، دیگه مشکلی نیست خیالت تخت :))