بهار با اسب آمد

زمستان جان! سعی بیهوده نکن!

بهار چهار روز است که آمده و نوروز را مبارک کرده ... تو رفته ای و خودت خبر نداری و این یعنی سرما تمام!

/ 1 نظر / 18 بازدید
رها

خانوم جان درسته اینا ولی خب کاپشنی که تن ماس پس چی ؟! :))