فراموشی و خاموشی!

نوشته، اعتراف می کنم، فراموش کرده ام. شرمنده!

نمی نویسم دشمنت شرمنده ...

/ 1 نظر / 19 بازدید
رها

هان ؟ الان یعنی یه نفر برای تو نوشته که فراموش کرده و شرمنده اس و اینا ؟ بعد تو بهش نگفتی دشمنت شرمنده ؟ یعنی خودش شرمنده بشه ؟ هان هان هان؟