سنجاق کن!

گاهی باید تلاش کنی تا خودت رو به زندگی سنجاق کنی!

وگرنه باد تو رو با خودش می بره و پرتت می کنه یه گوشه و تمام تکه های وجودت متلاشی می شه و اون وقت جمع کردن و سنجاق کردنت به زندگی ... اوووف...

/ 2 نظر / 22 بازدید
رها

اوهون . درسته. به یه چیزی نیاز هست مثل قیر، که چسبونکی باشه، آدم بهش بچسبه...

لبخند زندگی

آنگاه که تنها شدی و در جستو جوی تکیه گاه مطمئنی هستی بر من توکل کن (قرآن کریم)سربزن