املت و نگارستان!

املت صبح جمعه در اقامت گاه تابستانی فتحعلی شاه قاجار، فقط کنار دوست جان های قدیم طعم خاصی دارد، وقتی که هیچ پله ای به لطف سین مهربان نمی تواند تو را از هیچ نگاری جدا کند!

دیروز انگار ر. هنوز با من و ص. روی نیمکت های کلاس نشسته بود و حرف هایی که گفتیم و نگفتیم، روزمان را در آن عمارت قدیمی و زیبا به شیرینی شربت بهار نارنج کرد...

 

+ و چقدر این نگارستان و دانشکده اش نویسنده و شاعر و ادیب و آدم حسابی تربیت کرده و گاهی کاش کلاس های امروز ادبیات را در همین نگارستان برگزار کنند :)

/ 2 نظر / 20 بازدید
رها

چه خوشحالم که سه تفنگدار باز کنار هم بودن:) چه خوب که خوش گذشته بهت دوست جان :*