الهــه

الهه، فامیل دور صاحب خانه ی ما بود که به قول خودش، سفارشم را به مادربزرگش کرد. حاج خانووم این دوست را که خانه شان چند در بالاتر از ما بود، برای تنهایی من در مسیر خانه و مدرسه پیدا کرد و قرار شد چند روزی آزمایشی با هم برگردیم تا مادر الهه نسبت به ساعتی که به خانه بر می گردیم تصمیم بگیرد.

 

مسافت و مسیر مشترک، آغاز دوستی ما بود.

 

الهه دختر مهربانی بود. گرچه یک سال از من بزرگ تر و یک کلاس بالاتر بود، زود به هم اُخت شدیم. با هم مدرسه می رفتیم و برمی گشتیم و با اصرار کیفم را می آورد. گاهی عصرها به خانه شان دعوتم می کرد.

در خانه آنها مردی نبود. به گفته ی الهه پدرش سال ها پیش مرده بود.

یک روز صمیمی تر از همیشه با هم حرف زدیم. الهه گریه کرد و از رازهایش حرف زد. هر دو همراه اشک می ریختیم و من برای دل داری و با ترس از دست ندادن این یگانه دوست نزدیک، ناگهان تصمیم به هم ذات پنداری گرفتم.

وسط گریه ها گفتم: "غصه نخور ما مثل هم هستیم!"

الهه ساکت شد و گفت: "تو که بابا داری!"

خودم را جمع و جور کردم و ساکت شدم. الهه اصرار می کرد. من ترسیده از دروغ اول، دروغ دوم را گفتم: " این آقایی که تو دیدی، بابای دوم منه!"

و هزار بار الهه را قسم دادم که به مادر و مادربزرگش چیزی نگوید و رازم را  فاش نکند...

 

رازداری الهه یک ماه دوام داشت.

 

و عاقبت روزی که مامان، با شگفتی، خیال بافی های خطرناکم را از زبان حاج خانووم شنیده بود، چه روزی شد!

سرزنش های شدید مادرانه - و التماس های من که "به بابا نگو" بماند!

مامان تنبیهات شدیدی اعمال کرد:

- محکومیت به اعتراف علنی در حضور حاج خانوم!

- محکومیت به اعتراف علنی در حضور الهه و مادرش و بیان علت با پادرمیانی حاج خانوم کنسل شد.

- محکومیت به یک ماه رفت و آمد به مدرسه به تنهایی!

 

و تحمل یک ماه قهر الهه با من به دلیل نگاه ترحم آمیز در دل داری دادن و منت کشی های فراوانم برای دوستی دوباره ... و شرمنگی و و و درس هایی که گرفتم بماند...

 

 اما

همه ی این ها، تلاش های کودکانه ی من، صرفن جهت استحکام و حفظ دوستی با الهه و دوری از تنهایی های زجر آور و ترسناک ظهرهای مدرسه بود... 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
رها

آرزو! چه فکری کرده بودی :) دنیای کودکانه ها می بینی چه قدر غریبه؟ آدم برای به دست آوردن دل همه چه کارها که نمی کنه:)

پریسا

آخی ،الحق که قدرت داستان پردازیت از همون اول قوی بوده [لبخند]