- این روزها، ترس های عجیبی در من ریشه دوانده ...

- گلدان سایه رو بلاتکلیف مانده.

- باید به مسابقه بروم ولی ذهنم خیلی متمرکز نیست و فقط  نصفه روزی وقت دارم که خودم را جمع و جور کنم.

- به رابطه ها فکر می کنم. به حرف ها...

- مدام جملات مثبت می خوانم و حرف های خوب را مرور می کنم تا سرنخ را دوباره به دست بگیرم...

 

+ خدایا کمک کن

/ 0 نظر / 22 بازدید