بای. دیفالت

یک تماس داخله گرفتیم، یک سوال کوتاه بپرسیم.

مسوول دفتر پر انرژی، گوشی را بر نداشته، با صدای رسا، می گوید: «جانم حاج آقا؟ بفرمایید!»

این جا بای. دیفالت، با Caller ID هم، همه منتظر حاج آقا ها هستند!

/ 2 نظر / 17 بازدید
رها

اینجا همه را بای دیفالت سی بیل می پندارند خب ! :))

مهیار

مشکل از آنجایی پیدا شد که برخی از ما، این حاج آقاها رو به جای ذات باریتعالی نون رسون سفره هامون تلقی کردیم و جای مرادمون عوض شد!