گاهی، اتفاقی؟!

دقیقاً همون روزی که تصمیم گرفتی، روزه نباشی و کل دلخوشی زندگی تُ به چای نیمروزی و کلوچه توی دبیرخونه ی اداره با دو همکارت گره بزنی دقیقا همون روزی که خواستی به هیچ چی جدی فکر نکنی، دقیقا همون روز! جداً لازم می شه روزه ی سکوت و تفکر بگیری ...

گاهی تو یه روزی، یه ساعتی که فکر نمی کنی، زندگی برات خیلی عجیب و اتفاقی می شه.

/ 2 نظر / 12 بازدید
مانی مسیحا

باز سر و کله اون گاو شیرده پیدا شده؟؟؟؟

maakaan

دلخوشیها گاهی مثل حبابن!